Logistieke bedrijven doen er tegenwoordig alles aan om duurzame keuzes te maken en te innoveren. Ook bij Sluyter Logistics gaan we Groen Door. We onderzoeken verschillende vormen van brandstoffen en logistieke technologieën: van HVO100 Biodiesel tot elektrisch rijden en waterstoftechnologie. In dit artikel verdiepen we ons in HVO100 Biodiesel en leggen we je uit waarom we daar bij Sluyter Logistics voor kiezen.

HVO100 biodiesel en Sluyter Logistics

Met de focus op biodiesel is Sluyter Logistics een duurzame weg ingeslagen. Vanaf de oplevering van de nieuwbouw locaties in 2024 worden HVO100 brandstoftanks op locatie geïnstalleerd en daarmee een CO2 reductie bewerkstelligd van 89%. HVO100 Biodiesel zal een tussentijdse oplossing zijn tot we volledig over kunnen gaan op elektrisch rijden. Het elektrisch wagenpark blijft de komende jaren gefaseerd uitgebreid worden en uiteindelijk is het doel om in 2030 100% Co2 reductie te realiseren.

Waarom HVO100 Biodiesel?

HVO biodiesel staat voor Hydrotreated Vegetable Oil biodiesel. Het is een type biodiesel dat wordt geproduceerd door de hydrobehandeling (hydrotreating) van plantaardige oliën. In dit proces worden de plantaardige oliën omgezet onder hoge temperatuur en druk in aanwezigheid van waterstofgas, waardoor de moleculen worden gereinigd en gezuiverd. Het gebruik van HVO biodiesel draagt bij aan de vermindering van broeikasgasemissies en een duurzamere en circulaire economie. HV100 biodiesel heeft een vastgesteld percentage van 100% hydrotreated biodiesel in de mix, terwijl HVO biodiesel verschillende mengverhoudingen kan hebben, afhankelijk van het cijfer dat eraan wordt toegevoegd (bijv. HVO5, HVO20, HVO30, enz.).

HVO biodiesel staat bekend om zijn verbeterde eigenschappen ten opzichte van conventionele biodiesel, zoals FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Het heeft een hoger cetaangetal, wat leidt tot een betere verbranding en 89% minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Het grootste voordeel van Biodiesel

Het grootste voordeel van HVO biodiesel is dat het een directe vervanging is voor fossiele diesel in onze bestaande voertuigen en infrastructuur. Met andere woorden kan een vrachtwagen zonder aanpassingen direct over op HVO100 biodiesel en daarmee kunnen we op zeer korte termijn impact maken.

Een toekomst voor 100% emissievrij rijden

Elektrisch rijden en rijden op waterstof zijn een emissievrij alternatief met een grotere impact op het verminderen van luchtvervuiling en broeikasgasemissies op de lange termijn. Echter dient hier de infrastructuur nog voor aangelegd te worden. Omdat we bij Sluyter Logistics voordelen zien in alle opties gaan we een combinatie van deze opties toepassen om onze CO2 uitstoot te reduceren.

Groen door

Bij Sluyter Logistics gaan we met vol vertrouwen op weg naar een toekomst van duurzame logistiek. We zetten actief stappen om te kiezen voor milieuvriendelijkere opties en vernieuwing. Door ons in te zetten voor ons eigen ‘Groen Door’ initiatief, dragen we bij aan positieve verandering. We hanteren een combinatie van diverse strategieën om de uitstoot van CO2 te verminderen. Hierdoor benutten we doelgericht krachtige middelen om een duurzame koers te bewandelen. Met een grote mate van toewijding blijven we actief werken aan een toekomst waarin milieuverbetering centraal staat.