Missie, Visie & Strategie

Onze missie

Duurzame logistieke oplossingen bieden voor klanten en oog houden voor het welzijn van onze medewerkers.

Snel reageren op klantbehoeften en marktomstandigheden is de kracht van onze organisatie.

Onze visie

Sluyter Logistics wil zich de komende 5 jaar ontwikkelen tot dé toonaangevende duurzame, logistieke dienstverlener van Nederland.

Onze strategie

Structureel innoveren om duurzame bedrijfsvoering en groei te faciliteren, met een constante focus op het welzijn van onze medewerkers.

Onze missie

Duurzame logistieke oplossingen bieden voor klanten en oog houden voor het welzijn van onze medewerkers.

Snel reageren op klantbehoeften en marktomstandigheden is de kracht van onze organisatie.

“Wij blijven innoveren op het gebied van automatisering en verduurzaming”

Sander Visser

Operationeel directeur