Sluyter Logistics steunt de Amoerpanter

Met trots delen we mee dat we partner zijn geworden van Diergaarde Blijdorp Rotterdam en daarmee de prachtige Amoerpanter sponsoren. Diergaarde Blijdorp is een waar Rotterdams icoon met een rijke geschiedenis van meer dan 165 jaar.

Een partner met een missie

De missie van Diergaarde Blijdorp is het behoud en herstel van biodiversiteit door zich in te zetten voor bedreigde dier- en plantsoorten en door de bezoekers te inspireren de natuur te beschermen. Diergaarde Blijdorp streeft dit na door een beleid met als speerpunten o.a. natuurbehoud, dierenwelzijn, duurzaamheid, onderzoek en fokprogramma’s.

De Amoerpanter is bedreigd

In het wild vinden we de majestueuze Amoerpanter voornamelijk in Rusland, China en Noord-Korea. Maar helaas is de Amoerpanter een ernstig bedreigde diersoort. Door ontbossing en stroperij is het leefgebied van deze prachtige dieren drastisch afgenomen. In 2007 waren er nog slechts 30 exemplaren in leven.

Recente cijfers

Gelukkig hebben de gezamenlijke inspanningen van diverse natuurorganisaties en dierentuinen geleid tot een verbetering van deze alarmerende situatie. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal Amoerpanters in 2018 is gestegen naar 103 in het wild. Een prachtig resultaat! Daarnaast spelen dierentuinen een cruciale rol in het beschermen van de Amoerpanter. Momenteel worden meer dan 300 Amoerpanters in dierentuinen gehuisvest.

Wij willen bij Sluyter Logistics met onze sponsoring bijdragen aan het welzijn van de Amoerpanter en natuurbehoudsprojecten ondersteunen die gericht zijn op het beschermen van hun natuurlijke omgeving. Laten we samen de krachten bundelen voor het behoud van de Amoerpanter en de prachtige natuur waarin zij leven!