Met alweer het einde van het jaar in zicht is Sluyter Logistics druk bezig met de plannen en de visie voor het nieuwe jaar. Als totaalaanbieder in de transportsector wil Sluyter altijd met haar tijd meegaan. Daarbij houden wij de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten. Lees hieronder meer over de ambitieuze plannen van de sector.

Een scenario over hoe de wereld er over twintig jaar eruit ziet:

Een op waterstof aangedreven zeeschip levert een partij cacao af bij een volledig geautomatiseerde (rail)terminal. Grind voor de bouw gaat op transport in een elektrisch aangedreven vrachtwagen, dat ongestoord vanuit de steengroeve op de bouwplaats belandt.

De sector heeft een hoop uitdagingen maar wil deze graag aangaan. De mobiliteitssector, waar goederenvervoer toe behoort, moet in 2030 een CO2-reductie laten zien van 49 procent ten opzichte van 1990. In 2050 bedraagt de reductie zelfs 95 procent. Tegelijkertijd zal het volume in vrachtverkeer toenemen, omdat Nederland een toppositie wil behouden op logistiek gebied. Dat is ambitieus, vooral ook omdat alleen door intensieve samenwerking met meerdere partijen dergelijke doelen uiteindelijk haalbaar zullen zijn.

Enkele grote ontwikkelingen voor de komende jaren voor de transportsector:

  1. De sector investeert ook in slimme verkeersmanagementsystemen, waarmee het optimaal benutten van beschikbare capaciteit mogelijk is. Vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen bewegen ‘just in time’ en op elkaar afgestemd door op een uitgekiende manier data te delen.
  2. In de sector gaan we als ketenpartners op een andere manier met elkaar om, waarbij respect, veiligheid, klantgerichtheid en effectiviteit voorop staan.
  3. Over twintig jaar is het hele bedrijfsleven in de basis gedigitaliseerd; relevante data gaan we onderling zo optimaal mogelijk delen. Daardoor kan de logistieke sector de kansen grijpen, die logistieke digitale platforms en open source data bieden.
  4. Onze digitale werkomgeving is honderd procent veilig, zodat betrouwbare gegevensuitwisseling vanzelfsprekend is. Ketenpartners nemen samen de organisatie van het vervoer op zich op basis van gedeelde data en slimme software.
  5. De logistiek verplicht zich om in belangrijke mate bij te dragen aan de klimaatdoelstelling voor de totale mobiliteitssector; dat betekent 49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent in 2050.

Benieuwd naar de volledige lijst met ontwikkelingen voor het komende jaar? Bekijk het volledig artikel hier.